Newyddion Diweddaraf

Chwilio am cymwysterau a detholiadau o QiW

Mae defnyddwyr bellach yn gallu chwilio am am gymwysterau sydd ddim bellach ar gael i ddysgwyr yn y gronfa ddata ar-lein. Mae allforion newydd ar gael sydd nawr yn cynnwys cymwysteray sydd wedi eu "harchifo" (h.y. cymwysterau sydd wedi pasio eu dyddiadau gorffen gweithredu o fewn y dwy flynedd diwethaf) a gwerthoedd cyfraniadau perfformiad ar gyfer pob blwyddyn perthnasol.

22/05/2019 08:01:23

Mae mesurau perfformiad 2017+ ar gael nawr

Mae QiW wedi cael ei ddiweddaru gyda ymarferoldeb er mwyn darparu system fwy deinamig sy'n galluogi arwyddion cliriach o werthoedd perfformiad ar gyfer cymwysterau dros blynyddoedd adrodd gwahanol. Bydd defnyddwyr yn sylwi eitem newydd or enw "Blwyddyn Adrodd". Bydd hyn yn galluogi defnyddwyr i ddewis pa flwyddyn adrodd y maent yn awyddus i weld gwybodaeth perfformiad.

22/05/2019 08:01:22