Gwybodaeth Perfformiad a Cwricwlwm

TLM Tystysgrif Lefel 1 mewn Dylunio, Peirianneg ac Adeiladu Amgylchedd Adeiledig Cynaliadwy
TLM Level 1 Certificate in Designing, Engineering and Constructing a Sustainable Built Environment

Gwybodaeth Cymhwyster

601/1198/7
C00/0572/2

Gwybodaeth Cwricwlwm

Galwedigaethol
Heb ei osod
Heb ei osod
A. Mathemateg, gwyddoniaeth a thechnoleg

Am ymholiadau ynghylch Cynllunio'r cwricwlm a dewis Cyn/Ol-16 - cysylltwch a 14-19@gov.wales


Gwybodaeth Perfformiad

XA1
Na
Na
Ie

Gwerthoedd cyfraniad 2016

Gall rhai newidiadau pellach i adrodd am berfformiad yn 2017 a 2018 gael effaith ar y gwerthoedd a ddangosir a sut mae'r gwerthoedd hyn yn bwydo i mewn mesurau perfformiad yn y dyfodol. Gellir cael mwy o wybodaeth yma:

Mesurau ar gyfer perfformiad yng Nghyfnod Allweddol 4

Graddfa Graddio Pwyntiau perfformiad Trothwy L1 Trothwy L2 Trothwy L3
Rhagoriaeth* 34 20 0 0
Rhagoriaeth 28 20 0 0
Teilyngdod 22 20 0 0
Llwyddo 16 20 0 0

Mae'r meini prawf dyfarnu ar gyfer cymwysterau Bagloriaeth Cymru yn cael eu gosod gan y sefydliad dyfarnu. Fel y cyfryw, bydd angen cyfeirio yn uniongyrchol at y sefydliad dyfarnu unrhyw ymholiadau ynghylch ofynion Bagloriaeth Cymru.

Mae mwy o wybodaeth ar fesurau perfformiad yng Nghymru ar gael yma.

Am ymholiadau ygnhylch codau disgownt, CSI a mesurau perfformiad - cysylltwch a IMS@gov.wales