Gweld cymhwyster

Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cyflogadwyedd (Mynediad 3)
Agored Cymru Entry Level Essential Employability Skills (Entry 3)

Manylion sylfaenol y cymhwyster

Cymeradwyo
C00/0747/1
Na
601/6866/3
Agored Cymru
Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cyflogadwyedd (Mynediad 3)
Agored Cymru Entry Level Essential Employability Skills (Entry 3)
Lefel mynediad
Mynediad 3
Lefel mynediad
-16
16 - 18
18+
14. Paratoi ar gyfer bywyd a gwaith
14.1 Sylfeini ar gyfer dysgu a bywyd
Saesneg-Cymraeg

Dyddiadau allweddol

01/09/2015
31/08/2022
31/08/2023

Manylion ychwanegol am y cymhwyster

Lefel 1
IVET
Arholiad llafar
Asesiad ar sail tasg dan reolaeth
Heb ei osod
120
Heb ei osod
B. Paratoi at ddysgu neu hyfforddiant pellach a/neu ddatblygu gwybodaeth a/neu sgiliau mewn maes pwnc
B2. Datblygu gwybodaeth a / neu sgiliau mewn maes pwnc
Llwyddo
http://www.agored.cymru/Units-and-Qualifications/Qualification/C00-0747-1
Ie
Heb ei osod
Heb ei osod
Heb ei osod
Ar gael i ddysgwyr
02/04/2019
Essential & Key Skills