Gwybodaeth Perfformiad a Cwricwlwm

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 3)
Agored Cymru Entry Level Certificate in Work Related Education (Entry 3)

Gwybodaeth Cymhwyster

Heb ei osod
C00/1199/1

Gwybodaeth Cwricwlwm

Galwedigaethol
Na
Na
E. Dyniaethau a gwyddorau cymdeithasol a pharatoi ar gyfer bywyd / gwaith

Am ymholiadau ynghylch Cynllunio'r cwricwlm a dewis Cyn/Ol-16 - cysylltwch a 14.19@gov.wales


Gwybodaeth Perfformiad

WG11991
Na
Na
Ie

Gwerthoedd cyfraniad - 2017

Gwerthoedd Trothwy

Graddfa Graddio Mesurau Cam Allweddol 4 Mesurau Ôl-16
Trothwy Lefel 1Help Trothwy Lefel 2Help Lefel 2 cynhwysol - LlythrenneddHelp Lefel 2 cynhwysol - RhifeddHelp Trothwy Lefel 3Help
Llwyddo 0 0 Na Na 0

Gwerthoedd Pwyntiau Sgôr

Graddfa Graddio Mesurau Cam Allweddol 4 Mesurau Ôl-16
Cyfraniad MaintHelp Sgôr Pwyntiau wedi'u capioHelp Sgôr Pwyntiau wedi'u capio - LlythrenneddHelp Sgôr Pwyntiau wedi'u capio - Rhifedd MathemategHelp Sgôr Pwyntiau wedi'u capio - MathemategHelp Gwerthoedd Pwyntiau Sgôr - GwyddoniaethHelp Sgôr PwyntiauHelp
Llwyddo 1 14 Na Na Na 0 o 2 14

Mae'r meini prawf dyfarnu ar gyfer cymwysterau Bagloriaeth Cymru yn cael eu gosod gan y sefydliad dyfarnu. Fel y cyfryw, bydd angen cyfeirio yn uniongyrchol at y sefydliad dyfarnu unrhyw ymholiadau ynghylch ofynion Bagloriaeth Cymru.

Mae mwy o wybodaeth ar fesurau perfformiad yng Nghymru ar gael yma.

Am ymholiadau ygnhylch codau disgownt, CSI a mesurau perfformiad - cysylltwch a IMS@gov.wales

Mae rhagor o wybodaeth am fesur perfformiad yng Nghymru ar gael yma.

Ar gyfer ymholiadau ynghylch gwybodaeth mesur perfformiad, yna e-bostiwch IMS@gov.wales

.