Gweld cymhwyster

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 3)
Agored Cymru Entry Level Certificate in Work Related Education (Entry 3)

Manylion sylfaenol y cymhwyster

Dynodi
C00/1199/1
Na
Heb ei osod
Agored Cymru
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 3)
Agored Cymru Entry Level Certificate in Work Related Education (Entry 3)
Lefel mynediad
Mynediad 3
AHGC
-16
16 - 18
18+
14. Paratoi ar gyfer bywyd a gwaith
14.2 Paratoi ar gyfer gwaith
Saesneg-Cymraeg

Dyddiadau allweddol

01/08/2017
31/07/2022
31/07/2024

Manylion ychwanegol am y cymhwyster

Lefel 1
IVET
Portffolio o dystiolaeth
130
130
13
A. Adnabod twf personol ac ymgysylltiad â dysgu
A1. Cydnabod datblygu sgiliau ar gyfer bywyd
A4. Cydnabod datblygu sgiliau cyflogadwyedd a / neu wybodaeth
Llwyddo
http://www.agored.cymru/Units-and-Qualifications/Qualification/127729
Na
Heb ei osod
Heb ei osod
Heb ei osod
Ar gael i ddysgwyr
07/08/2017
Heb ei osod