Gweld cymhwyster

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc (Mynediad 1)
Agored Cymru Entry Level Extended Award in Young People's Participation (Entry 1)

Manylion sylfaenol y cymhwyster

Dynodi
C00/1200/3
Na
Heb ei osod
Agored Cymru
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc (Mynediad 1)
Agored Cymru Entry Level Extended Award in Young People's Participation (Entry 1)
Lefel mynediad
Mynediad 1
AHGC
-16
16 - 18
18+
14. Paratoi ar gyfer bywyd a gwaith
14.2 Paratoi ar gyfer gwaith
Saesneg-Cymraeg

Dyddiadau allweddol

01/08/2017
31/07/2022
31/07/2023

Manylion ychwanegol am y cymhwyster

Lefel 1
IVET
Portffolio o dystiolaeth
80
80
8
A. Adnabod twf personol ac ymgysylltiad â dysgu
A1. Cydnabod datblygu sgiliau ar gyfer bywyd
A4. Cydnabod datblygu sgiliau cyflogadwyedd a / neu wybodaeth
Llwyddo
http://www.agored.cymru/Units-and-Qualifications/Qualification/127710
Na
Heb ei osod
Heb ei osod
Heb ei osod
Ar gael i ddysgwyr
10/08/2017
Heb ei osod