Gwybodaeth Perfformiad a Cwricwlwm

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Cymru, Ewrop a'r Byd (Mynediad 3)
Agored Cymru Entry Level Extended Award in Wales, Europe and the World (Entry 3)

Gwybodaeth Cymhwyster

Heb ei osod
C00/1201/8

Gwybodaeth Cwricwlwm

Galwedigaethol
Na
Na
E. Dyniaethau a gwyddorau cymdeithasol a pharatoi ar gyfer bywyd / gwaith

Am ymholiadau ynghylch Cynllunio'r cwricwlm a dewis Cyn/Ol-16 - cysylltwch a 14.19@gov.wales


Gwybodaeth Perfformiad

WG12018
Na
Na
Ie

Gwerthoedd cyfraniad - 2017

Gwerthoedd Trothwy

Graddfa Graddio Mesurau Cam Allweddol 4 Mesurau Ôl-16
Trothwy Lefel 1Help Trothwy Lefel 2Help Lefel 2 cynhwysol - LlythrenneddHelp Lefel 2 cynhwysol - RhifeddHelp Trothwy Lefel 3Help
Llwyddo 0 0 Na Na 0

Gwerthoedd Pwyntiau Sgôr

Graddfa Graddio Mesurau Cam Allweddol 4 Mesurau Ôl-16
Cyfraniad MaintHelp Sgôr Pwyntiau wedi'u capioHelp Sgôr Pwyntiau wedi'u capio - LlythrenneddHelp Sgôr Pwyntiau wedi'u capio - Rhifedd MathemategHelp Sgôr Pwyntiau wedi'u capio - MathemategHelp Gwerthoedd Pwyntiau Sgôr - GwyddoniaethHelp Sgôr PwyntiauHelp
Llwyddo 0.5 7 Na Na Na 0 o 2 7

Mae'r meini prawf dyfarnu ar gyfer cymwysterau Bagloriaeth Cymru yn cael eu gosod gan y sefydliad dyfarnu. Fel y cyfryw, bydd angen cyfeirio yn uniongyrchol at y sefydliad dyfarnu unrhyw ymholiadau ynghylch ofynion Bagloriaeth Cymru.

Mae mwy o wybodaeth ar fesurau perfformiad yng Nghymru ar gael yma.

Am ymholiadau ygnhylch codau disgownt, CSI a mesurau perfformiad - cysylltwch a IMS@gov.wales

Mae rhagor o wybodaeth am fesur perfformiad yng Nghymru ar gael yma.

Ar gyfer ymholiadau ynghylch gwybodaeth mesur perfformiad, yna e-bostiwch IMS@gov.wales

.