Gweld cymhwyster

Agored Cymru Lefel 2 Tystysgrif Estynedig mewn Cymru, Ewrop a'r Byd
Agored Cymru Level 2 Extended Certificate in Wales, Europe and the World

Manylion sylfaenol y cymhwyster

Dynodi
C00/1202/8
Na
Heb ei osod
Agored Cymru
Agored Cymru Lefel 2 Tystysgrif Estynedig mewn Cymru, Ewrop a'r Byd
Agored Cymru Level 2 Extended Certificate in Wales, Europe and the World
Lefel 2
Heb ei osod
AHGC
-16
16 - 18
18+
14. Paratoi ar gyfer bywyd a gwaith
14.2 Paratoi ar gyfer gwaith
Saesneg-Cymraeg

Dyddiadau allweddol

01/08/2017
31/07/2022
31/07/2024

Manylion ychwanegol am y cymhwyster

Lefel 3
IVET
Portffolio o dystiolaeth
180
165
18
A. Adnabod twf personol ac ymgysylltiad â dysgu
A1. Cydnabod datblygu sgiliau ar gyfer bywyd
A4. Cydnabod datblygu sgiliau cyflogadwyedd a / neu wybodaeth
Llwyddo
http://www.agored.cymru/Units-and-Qualifications/Qualification/127749
Na
Heb ei osod
Heb ei osod
Heb ei osod
Ar gael i ddysgwyr
07/08/2017
Heb ei osod